Nowe warunki sanitarne według UE.

nowe warunki sanitarne

Nowe warunki sanitarne po Rozporządzeniu Komisji Europejskiej dot. warunków sanitarnych budynków wolnostojących, bloków mieszkalnych oraz placówek działalności gospodarczych. Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Aktualizacja: 3 kwietnia 2017.
Artykuł jest żartem Primaaprilisowym.

Wykorzystane dane i informacje są fikcyjne.

Zostaną wprowadzone nowe warunki sanitarne.

Wraz z kontrolami przeprowadzanymi przez GIS (oraz jego odpowiedniki w innych krajach) na terenach Unii Europejskiej. Doszło do poważnych obaw na temat zachwiania bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przeprowadzając kontrolę wybiórczą w ponad 50 000 domach, blokach i placówkach działalności gospodarczych. Wykryto duże stężenia mikroorganizmów z potencjalnym ładunkiem epidemiologicznym. W domach i mieszkaniach rodzinnych, praktycznie w każdym badaniu wykryto bakterie Streptococcus, Staphylococcus, E. coli, bakterie Shigella, wirus zapalenia wątroby typu A, wirus wywołujący infekcję górnych dróg oddechowych i inne groźne bakterie. Natomiast w placówkach działalności gospodarczych wykryto dwukrotność obecności owych bakterii.

Wobec powyższych zatrważających danych Komisja Europejska zaczęła prace nad rozporządzeniem mającym na celu systematyzację i ujednolicenie warunków sanitarnych w wyżej wymienionych miejscach. Aby poprawić bezpieczeństwo zdrowia i zniwelować potencjalne zagrożenie zakażeniem bakteriami do minimum Wprowadza się następujące zmiany, które w życie będą wprowadzane z dniem 1 stycznia 2019.

Najważniejsze nowe warunki sanitarne w domach i mieszkaniach (blokowiskach):

 • Aby zlikwidować do minimum zagrożenie zakażeniem wyżej wymienionymi bakteriami wszelkie
  sanitariaty muszą być przeniesione poza budynek użyteczności mieszkalnej. Mogą być dostępne
  w formie osobnego budynku typu „łaźnia” z pomieszczeniami kąpielowymi, lub dwa osobne
  budynki jeden na łaźnię, drugi na ustęp.
 • W korytarzach wejściowych do mieszkań i domów rodzinnych powinien być zamontowany na stałe
  dozownik z preparatem antybakteryjnym. Wprowadzony zostanie również szczegółowy harmonogram
  dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i osób przebywających w danym miejscu zamieszkania.
 • Zmiany w obyczajach niektórych krajów europejskich korzystających z „papieru
  toaletowego”. Papier musi zostać zastąpiony bidetami, lub innymi urządzeniami wyposażonymi
  w dostęp do wody.
 • Dla placówek działalności gospodarczych zostanie wprowadzony nakaz utworzenia odrębnych
  miejsc sanitarnych na terenie działalności nie bliżej niż 5 metrów od miejsca przebywania.
  Które będą poddawane dezynfekcji według harmonogramu dziennego.

Wszystkie rozporządzenia będą surowo przestrzegane i regularnie kontrolowane przez odpowiednie organy powołane przez Komisję Europejską. Nie stosowanie się do rozporządzeń będzie sankcjonowane wysokimi karami odpowiednio do metrażu placówek. Od 5 000 Euro do kar pozbawienia wolności nawet na 10 lat. Zobaczymy, czy rzeczywiście nowe warunki sanitarne narzucone przez Unię Europejską poprawią znacznie zakres bezpieczeństwa epidemiologicznego
w naszych domach.

Przeczytaj również inne aktualności z naszej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *