Gdzie wyrzucić styropian?

gdzie wyrzucić styropian

Robiłeś remont mieszkania, albo ocieplałeś dom? Nie wiesz gdzie wyrzucić styropian i inne materiały? Niektórzy radzą sobie w sposób karygodny! Wyrzucają do lasu, albo podrzucają pod osiedlowe śmietniki w innych dzielnicach. Istnieje jednak rozwiązanie bardziej cywilizowane.

Gdzie wyrzucić styropian i inne materiały budowlane?

Dyrektywy unijne (których zadaniem jest ujednolicenie przepisów prawnych poprzez dostosowanie do nich ustaw krajowych) wprowadziły od 1 lipca 2017 roku zmiany w polskiej ustawie śmieciowej. Rozporządzenie wprowadziło nowe zasady segregacji odpadów, jednakowe dla całego kraju. Jednak spośród wymienionych w ustawie rodzajach odpadów brakuje tych poremontowych oraz budowlanych.

Sprawa z odpadami budowlanymi jest o tyle skomplikowana, że obywatel chcący uczciwie pozbyć się uciążliwego składowania zbędnych materiałów musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Ponieważ zakłady komunalne nie mają w obowiązku przyjmować tego typu odpadów, które według przepisów nie kwalifikują się jako odpady komunalne. Natomiast wysypiska przyjmą je za uiszczeniem odpowiedniej opłaty.

Wiele gmin pisze oficjalnie na swoich stronach, że odpady budowlane i rozbiórkowe należą do właściciela nieruchomości, więc powinien pozbyć się ich we własnym zakresie i na własny koszt.  Dlatego często staje wobec dylematu i niejednokrotnie ulega pokusie rozwiązania sprawy na własną rękę. Najczęściej podrzucając śmieci albo do lasu, albo do sąsiedniego śmietnika.

Jest to rozwiązanie niezgodne z prawem oraz ma negatywny wpływ na ochronę środowiska, ale ciężko nie odnieść wrażenia, że właściciele nieruchomości są pozostawieni bez odpowiedniego wsparcia w tej materii.

Odpadów budowlanych, zgodnie z prawem należy pozbyć się we własnym zakresie i na własny koszt.

Dodatkowo podjęcie pozbycia się odpadów budowlanych w sposób nielegalny może skutkować karą narzuconą na sprawcę tego wykroczenia w kwocie do 5000 zł. Taka kara obowiązuje za nieodpowiednie składowanie śmieci lub ich spalanie.

Rozwiązania.

Odpowiedzi na pytanie gdzie wyrzucić styropian i inne materiały budowlane jest kilka. Z pewnością należy znaleźć rozwiązanie legalne, które nie wpłynie negatywnie na środowisko i nie będzie rozwiązaniem wątpliwej etyki.

Prawidłowym wyjściem z sytuacji jest skontaktowanie się z najbliższym Punktem Zbiórki Odpadów. Każda gmina powinna zadbać o takie miejsce, gdzie za pełnoprawną opłatą zostaną zutylizowane odpady bez ryzyka skażenia przyrody.

Kolejnym wyjściem jest zawiezienie odpadów na wysypisko. To również wiąże się z opłatą recyklingową, której uiszczenie należy do właściciela śmieci, czyli właściciela inwestycji, na której wykonywane były prace budowlane.

Można znaleźć również firmę, która zajmuje się recyklingiem odpadów problemowych. Owe firmy powinny posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania swojej działalności. Najczęściej dysponują własnym transportem i za opłatą przyjadą pod wskazane miejsce i uwolnią nas od uciążliwych produktów.

Ale co z tym styropianem?

Kwestia pozbywania się styropianu należy od decyzji gmin. W niektórych gminach bowiem odpady z polistyrenu spienionego można wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne, a w innych do pojemników oznaczonych jako odpady zmieszane. Są również gminy, które traktują styropian jako odpad budowlany i w tym przypadku należy skorzystać ze sposobów opisanych powyżej.

Gmina Krzepice.

W naszej gminie odpady budowlane, do których zaliczany jest również styropian powinny być wyrzucane zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie gminy:

Punkt Zbiórki Odpadów w Krzepicach.
Czy zabraknie styropianu? Przeczytaj artykuł o deficycie polistyrenu.
Czym się różni odpływ warszawski od odpływu poznańskiego? Wiesz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *